mygarage
MOJA GARAŽA - Zapamtite jedno ili više vozila i još brže pronađite rezervni deo koji vam je potreban. text.remove
Nemate artikle u Vašoj korpi za kupovinu
Pretraga

Isporuka

ISPORUKA ROBE

Rok isporuke za robu kupljenu u internet prodavnici je 1 do 5 radnih dana, s tim da svakako ne može biti duži od 30 dana, od dana zaključenja ugovora za robu koja se nalazi na domaćem lageru.

Ugovor se smatra zaključenim kada su se ugovorne strane saglasile o bitnim sastojcima ugovora, odnosno kada je prodavac potvrdio porudžbinu kupca.

Isporuka robe izvršiće se na adresu po želji kupca isključivo putem kurirske službe.

Troškove isporuke robe kupcu čija je vrednost jednaka ili veća od 7.000,00 dinara snosi prodavac.
Troškove isporuke robe čija je vrednost manja od 7.000,00 dinara snosi kupac.

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom. Rizik slučajne propasti ili oštećenja robe posle trenutka predaje robe kupcu ili trećem licu koje je odredio kupac snosi kupac.